Wat is een mobiele mantelzorgwoning?

Een mobiele mantelzorgwoning is een mantelzorgwoning die makkelijk weer verplaatst kunnen worden. Dit is fijn op het moment dat de mantelzorgwoning verwijderd dient te worden. De mantelzorgwoningen van Concuro zijn verplaatsbaar.