Veranderde regelgeving mantelzorgwoningen Gemeente Apeldoorn

Met ingang van april 2023 is de regelgeving versoepelt op het gebied van (pré)mantelzorgwoningen en Tiny houses in heel gemeente Apeldoorn. Dit is besloten door het college van B&W.

Top 10 grootste gemeente

Gemeente Apeldoorn staat in de top- 10 grootst gemeente, met bijna 340km² oppervlak. Dit komt door dorpen zoals: Beekbergen, Uddel, Ugchelen en Loenen. Hier is voor de inwoners van gemeente Apeldoorn enorme winst te behalen op het gebied van huisvesting. Dat wil de gemeente nu doen door het versoepelen van de beleidsregels voor tijdelijke huisvesting.

Eenvoudige regelgeving

Door het versoepelen van de regels kan er sneller gebouwd worden. Zo wordt er wat gedaan tegen het woningtekort waar ook gemeente Apeldoorn enorm last van heeft. Hiermee verbeter je de doorstroming. En jongeren krijgen meer tijd om vanuit een tijdelijke woning een vaste woning te zoeken.

Een nog groter voordeel zijn de (pré)mantelzorgwoningen. Hiermee kan al worden nagedacht over het ouder worden. De mantelzorgwoningen van Concuro worden namelijk geheel naar uw wens gebouwd. Hier kunnen alle faciliteiten die van toepassing kunnen komen bij het ouder worden al worden geïntegreerd. Onze mantelzorgwoningen zijn zo ontworpen dat ze rolstoeltoegankelijk zijn. Er kunnen ook maatwerk oplossingen aangeboden worden. Denk hierbij aan zorg-domotica zoals valdetectie, schuifdeuren of een rolstoelvriendelijke keuken. Met de mantelzorgwoningen van Concuro kun je langer zelfstandig wonen.

Ook op het gebied van duurzaamheid denken wij met u mee. Zo worden op veel van onze woningen zonnepanelen geplaatst door erkende installateurs. Of word de woning voorzien van een energiezuinige warmtepomp en goede isolatie.

Wat zijn de voorwaarden voor het plaatsen van een (pré)mantelzorgwoning in gemeente Apeldoorn?

Met de huidige regels is het mogelijk om een bijgebouw omgevingsvergunning vrij te plaatsen. Als pré- mantelzorgwoning mag dit voor 10 jaar. Daarna wordt er geïnventariseerd of het verlengd moet worden, of dat de pré- mantelzorgwoning onder de noemer mantelzorgwoning gaat vallen. Een mantelzorgwoning omgevingsvergunning vrijplaatsen kan, als de woning op het achtererf komt te staan. Ook moet er sprake zijn van directe familie in de 1e , 2e of 3e graad die bij elkaar op het eigen erf willen gaan wonen. Heeft u vragen over de mogelijkheden bij u?

Beleidsregels tijdelijke huisvesting gemeente Apeldoorn

De beleidsregels voor tijdelijke huisvesting verschilt niet veel van de landelijke beleidsregels. Zo mag er maar 1 bijgebouw dienen als tijdelijke huisvesting. Buiten de bebouwde kom mag een tijdelijke woning geplaatst worden die uit 1 of meerdere delen bestaat, van maximaal 100m². Ook zijn er een aantal voorwaarden gesteld aan de hoogte van de woning. Zo mag de mantelzorgwoning een nokhoogte hebben van maximaal 5m en een goothoogte van maximaal 3m. De mantelzorgwoning mag worden bewoond door maximaal 2 personen, en de mantelzorgwoning mag geen verblijfsgebied op een verdieping hebben. Ook moet de mantelzorgwoning voldoen aan het bouwbesluit. Voor pré-mantelzorg gelden dezelfde regels. Ook moet er rekening worden gehouden met eventuele zorgvraag in de toekomst.

Handige tips

Omdat de regelgeving soms ingewikkeld kan zijn, helpen wij u graag om tot een goede beslissing te komen. Wij kunnen indien gewenst ook een eventuele omgevingsvergunning aanvraag indienen. Een mantelzorgwoning plaatsen is soms omgevingsvergunning vrij, maar niet vrij van regels. Om dit gehele traject goed te laten verlopen, kunnen wij hierin adviseren. Geeft u de voorkeur om het in eigen hand te houden, dan staan er in onze brochure nog 5-handige tips om dit proces goed te doorlopen.