Veelgestelde vragen

Categorieën:Bouw- en ontwikkelingFinancieelWet- en regelgeving

Bouw- en ontwikkeling

Hoe groot is een zorgunit?
De standaardmaat van zorgunits van Concuro is 4,5 bij 10 meter, maar hier kan van afgeweken worden als u dit wilt.
Hoe wordt een mobiele zorgwoning gebouwd?
De mobiele zorgwoningen worden door ons met liefde en plezier geproduceerd in onze werkplaats in Barneveld. Deze hal is ingericht om op een efficiënte manier een zorgchalet te kunnen produceren.
Wat is het voordeel van een prefab mantelzorgwoning?
Het belangrijkste voordeel is dat de mantelzorgwoningen snel geplaatst kunnen worden. Daarnaast kunnen ze makkelijk aangepast worden en is er niet veel werk voor nodig, waardoor u zich kan richten op de mantelzorg.
Wat is een mobiele mantelzorgwoning?
Een mobiele mantelzorgwoning is een mantelzorgwoning die makkelijk weer verplaatst kunnen worden. Dit is fijn op het moment dat de mantelzorgwoning verwijderd dient te worden. De mantelzorgwoningen van Concuro zijn verplaatsbaar.
Wat is een pre mantelzorgwoning?
Dit is een mantelzorgwoning die vast geplaatst wordt voordat er sprake is van mantelzorg. De randvoorwaarde hierbij is wel dat de mantelzorg wel binnen 10 jaar dient te gaan starten. Voor of na deze 10 jaar kan er soms ook nog verlengd worden.
Wat is een kangoeroewoning?
Deze term wordt voor verschillende soorten ouderenwoningen gebruikt. Dit kan een permanente seniorenwoning zijn alsook een mantelzorgwoning. Een mantelzorgwoning is volgens de officiële richtlijnen een verplaatsbare (tijdelijke) woonvoorziening. Concuro is gespecialiseerd in mantelzorgwoningen.
Wat is een zorgunit?
Een zorgunit is een woning die aangepast is voor mensen die zorg nodig hebben of minder mobiel zijn.
Wat is mantelzorg?
Onder mantelzorg worden huishoudelijk gerelateerde werkzaamheden in en rondom de woning geschaard. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld stofzuigen, ramen zemen, wassen, eten koken etc. Verder is mantelzorg niet leeftijdsgebonden.

Financieel

Wat kost een mantelzorgwoning in de tuin?
Dat verschilt. Bekijk onze modellen voor meer informatie!
Wat kost een mobiele woning in de tuin?
Dat verschilt. Bekijk onze modellen voor meer informatie!
Wat kost een prefab mantelzorgwoning?
Dit is sterk afhankelijk van de grootte, afwerkingsniveau, geïntegreerde voorzieningen. Wilt u een goede indicatie krijgen, gebruik dan onze configurator.
Wat kost een zorgunit?
Dat verschilt. Bekijk onze modellen voor meer informatie!
Wie betaalt de mantelzorgwoning?
Dit is/zijn normaliter de toekomstige bewoner(s). Concuro biedt wel een terugkoopgarantie, waardoor je op voorhand weet wat de afschrijving danwel kosten maximaal gaan zijn.

Wet- en regelgeving

Hoe kom ik in aanmerking voor een mantelzorgwoning?
Iedereen die meer dan 8 uur mantelzorg per week nodig heeft kan in aanmerking komen voor een mantelzorgwoning. De uitvoeringen van Concuro zijn verplaatsbaar: Hierdoor is het over het algemeen niet nodig hier een vergunning voor aan te vragen.
Hoeveel vierkante meter mag een mantelzorgwoning zijn?
Een mantelzorgwoning mag over het algemeen maximaal 5 meter hoog zijn en een oppervlakte van 100m2 hebben. Als u een grotere mantelzorgwoning wilt, zal hier een vergunning voor aangevraagd moeten worden.
Heb je een vergunning nodig voor een zorgwoning?
Niet altijd. De zorgwoningen van Concuro kunnen geplaatst worden zonder vergunning. Dit komt doordat onze zorgwoningen verplaatsbaar zijn.
Hoe lang mag een mantelzorgwoning blijven staan?
Een mantelzorgwoning dient in principe binnen 3 tot 6 maanden, nadat de mantelzorg beëindigd is, verwijderd te worden.
Hoe lang mag je in een mantelzorgwoning wonen?
In een mantelzorgwoning mag men blijven wonen tot er geen zorg meer nodig is. Hierna dient de mantelzorgwoning binnen 3 tot 6 maanden verwijderd te zijn.
Wanneer mag een pre mantelzorgwoning worden geplaatst?
Dit mag al wanneer er naar verwachting binnen 10 jaar sprake gaat zijn van mantelzorg. Dit kan overigens in geval van pre mantelzorgwoningen wel per gemeente verschillen. Dus laat u zelf door ons of uw gemeente hierover informeren.
Hoe lang mag een zorgwoning blijven staan?
De zorgwoning mag blijven staan totdat er geen zorg meer nodig is. Wanneer er geen sprake meer is van een zorgsituatie, is de regel dat er niemand meer in mag wonen en dat de woning binnen 3 tot 6 maanden verwijderd moet zijn.

Vragen zonder categorie

Wat voor werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bij een prefab mantelzorgwoning?
Voor het plaatsen van de prefab mantelzorgwoning hoeven niet veel werkzaamheden verricht te worden. Wij kunnen garanderen dat we de plaatsing in een dag kunnen voltooien.
Wat zijn de regels voor een pre mantelzorgwoning?
De persoon die in de pre mantelzorgwoning gaat wonen, moet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben. Ook moet deze persoon naar verwachting binnen 10 jaar mantelzorg nodig hebben. Voor de rest gelden de normale regels die gelden bij het bouwen van een mantelzorgwoning.
Waar mag je een mantelzorgwoning plaatsen?
Het is gebruikelijk om een mantelzorgwoning in de tuin te plaatsen. U mag ook een aanbouw aan uw huis maken voor mantelzorg, of u kunt een al bestaand bouwwerk, zoals een garage, ombouwen tot mantelzorgwoning.
Kan ik een hypotheek krijgen voor een mantelzorgwoning?
In sommige gevallen is dit mogelijk. Het is ook mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten, of om het te regelen via een lopende hypotheek, als hier genoeg overwaarde op is.
Wat zijn de kosten van een mantelzorgwoning?
Dat verschilt. Bekijk onze modellen voor meer informatie!
Wat zijn de voordelen van een zorgwoning?
De zorgwoningen van Concuro worden turnkey opgeleverd, waardoor er direct in gewoond kan worden. Alle belangrijke voorzieningen zitten erin, en de woning kan in korte tijd opgeleverd worden.
Wie komt in aanmerking voor een zorgwoning?
Iedereen die meer dan 8 uur mantelzorg per week nodig heeft kan in aanmerking komen voor een zorgwoning. De uitvoeringen van Concuro zijn verplaatsbaar: Hierdoor is het over het algemeen niet nodig hier een vergunning voor aan te vragen.
Hoe duur is een kangoeroewoning?
Dat verschilt. Bekijk onze modellen voor meer informatie!
Wie kan er beroep doen op een kangoeroewoning?
Iedereen die meer dan 8 uur mantelzorg per week nodig heeft kan in aanmerking komen voor een kangoeroewoning. De uitvoeringen van Concuro zijn verplaatsbaar: Hierdoor is het over het algemeen niet nodig hier een vergunning voor aan te vragen.
Wat zijn de voorwaarden van een kangoeroewoning?
De voorwaarden zijn dat de woonruimtes aparte voordeuren hebben, en naast elkaar of boven elkaar geplaatst zijn. Vaak is er ook een intern afsluitbare verbindingsdeur.

Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen en ontzorgen? Neem dan contact met ons op!