Optopwoningen: Een innovatieve woonoplossing

In Nederland is er een groot tekort aan woningen. De stedelijke omgeving wordt met de dag dichter bevolkt. Hierdoor worden bouwlocaties schaars. Een oplossing die de laatste tijd steeds meer naar voren komt is het concept van ‘’optopwoningen’’. Maar wat zijn nu eigenlijk optopwoningen? En waarom zijn ze zo aantrekkelijke oplossing voor het huidige woningtekort?

Wat zijn optopwoningen? Optopwoningen zijn heel eenvoudig gezegd, nieuwe energiezuinige woningen die op bestaande gebouwen worden geplaatst. In plaats van het slopen van oude gebouwen, en hierop nieuwe woningen te bouwen, gaat het bij optoppen anders. Er wordt dan een bouwlaag aan toegevoegd. En gaat men de lucht in. Zo kan er in een zeer korte tijd veel worden bijgebouwd. Ook is de overlast voor de omgeving beperkt. Omdat de woning bij Concuro al wordt gebouwd. Ook wordt de bestaande bouw efficiënter benut, en wordt er ruimte gecreëerd zonder de bestaande stadsstructuur te verstoren. De woningen die hiervoor bij uitstek geschikt zijn, zijn de naoorlogse appartementen/woningen.

Optopwoningen als mantelzorgwoning Optopwoningen kunnen ook geschikt zijn als mantelzorgwoning. Door de optopwoning te plaatsen voor hulpbehoevende mensen, kunnen deze mensen in de buurt zo veel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Concuro kan u hier als expert in mantelzorgwoningen bij helpen.

Voordelen van optopwoningen

  • Duurzaamheid: Een van de grootste voordelen is de duurzaamheid van dit concept. Door bestaande gebouwen te gebruiken en te verbeteren, wordt de noodzaak om te slopen verminderd. Dit resulteert in minder bouwafval en minder verstoring in de omgeving
  • Efficiënte ruimtebenutting: In steden waar grond schaars is, biedt het toevoegen van optopwoningen een manier om de ruimte die wel beschikbaar is, zo optimaal mogelijk te benutten.
  • Behoud van het stadsgezicht: In plaats van historische of karakteristieke panden te slopen kunnen ze behouden blijven en tegelijkertijd worden gemoderniseerd.
  • Kostenbesparing: Het hergebruiken van bestaande structuren kan in sommige gevallen kostenefficiënter zijn dan volledige nieuwbouw.

Uitdagingen en overwegingen Uiteraard brengt het bouwen van optopwoningen ook uitdagingen met zich mee. Eén van de grootste uitdagingen is de draagkracht van het huidige gebouw. Niet elk gebouw is geschikt om extra gewicht te dragen. Daarnaast zijn er bouwtechnische, juridische en sociale overwegingen die meespelen.

Conclusie Het concept van optopwoningen biedt een innovatieve oplossingen voor het groeiende woningtekort in het stedelijk gebied. Terwijl de traditionele manier van bouwen zich vooral richt op het uitbreiden aan randen van steden, is optoppen gericht op het efficiënter gebruik van de bestaande bebouwing. Optoppen kan ook heel goed samengaan met een gehele verduurzaming van het bestaande gebouw. Concuro denkt graag mee met woningeigenaren, VVE en woonstichtingen om het woningtekort terug te dringen.

Optopwoningen zijn woningen die boven een bestaand gebouw geplaatst worden. Dit wordt gedaan door alles kant en klaar aan te leveren. De woning wordt compleet gebouwd in onze werkplaats. De woning wordt voorzien van een keuken, badkamer en vloerverwarming. Dit doen we om zo minimaal mogelijk overlast te geven op locatie.

Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen en ontzorgen? Neem dan contact met ons op!