Prefab mantelzorgwoningen

Een prefab mantelzorgwoning is een een kant-en-klare woning waar mantelzorg kan plaatsvinden. Concuro kan u helpen met het realiseren van dit type woning.

Overweegt u om in een prefab mantelzorgwoning te wonen? Dan wilt u vast graag meer informatie over een dergelijke zorgwoning. Een prefab mantelzorgwoning wordt gezien als een kant-en-klare woning waar mantelzorg kan plaatsvinden. Veel mensen die op korte termijn zorg nodig hebben geven aan dit een comfortabele zorgwoning te vinden. Dit soort woningen kunnen ook bestaan in de vorm van kangoeroewoningen. Bent u voor uzelf, een vriend of familielid op zoek? In welke hoedanigheid u ook aan het zoeken bent, het is handig om van een aantal zaken op de hoogte te zijn.

Mantelzorgwoning

Voor het plaatsen van een mantelzorgwoning is in de meeste situaties geen vergunning nodig. Er zal wel een mantelzorgindicatie bij verpleegkundige of huisarts aangevraagd moeten worden. Moet er een woningaanpassing gedaan worden zodat u zelfstandig kan blijven wonen? Dan kan er aanspraak worden gemaakt op een vergoeding. Deze bijdrage valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning en geldt alleen bij verminderde mobiliteit. Levertijden van een mantelzorgwoning hangt af van het type zorgwoning. Wilt u bijvoorbeeld een houten mantelzorgwoning laten bouwen? Koopt u liever een kant-en-klare mantelzorgwoning met plat dak? Het zijn zaken die allemaal meespelen bij het leveren. De woonobjecten zijn in het geheel naar smaak en behoefte in te richten. Twijfelt u of u een mantelzorgwoning wilt kopen? Wellicht is het een idee om een kijkje te nemen bij een showmodel of in de fabriek waar ze worden gemaakt.

Prefab zorgwoning

De aanschaf van een complete prefab zorgwoning zorgt voor minder zorgen. Het wil overigens niet zeggen dat er helemaal geen werkzaamheden meer uitgevoerd hoeven te worden. Soms moeten er kraan-, uitgraaf- of aansluitwerkzaamheden plaatsvinden. U kunt dit zelf regelen of uit laten besteden. Ook bepaalt u zelf of er zaken in het huis aangepast moeten worden. Een mantelzorg woonobject heeft geen gevolgen voor de WOZ-waarde van uw huis. Dit staat in de Waarderingsinstructie die vanaf 2017 van kracht is. De Wet WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. In deze Wet wordt de waardebepaling van huizen en andere onroerende zaken in Nederland geregeld. Je kan de waarde zien als een geschatte marktwaarde van je huis. Het is wel zo fijn om te weten dat uw woning niet in waarde zal afnemen.

Stimulatie overheid

De overheid stimuleert mensen om een zorgwoning te kopen. Hiervoor hebben ze in 2014 zelfs de Wmo-regelgeving aangepast. Sinds dat moment kunnen zorgwoningen zonder vergunning geplaatst worden. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Neem daarom voordat u start met de bouw of plaatsing contact op met uw gemeente. Deze overheidsveranderingen zijn niet zonder reden doorgevoerd. Er worden jaarlijks vele verzorgings- en bejaardentehuizen gesloten. Het is voor oudere mensen steeds lastiger om een plek in een verzorgingstehuis te bemachtigen. De samenleving wordt steeds meer een participatiemaatschappij. De meesten van ons nemen verantwoordelijkheid voor het eigen leven en de omgeving.

Voordelen

Een prefab zorgwoning brengt een aantal voordelen met zich mee. Op deze leuke bijkomstigheden gaan we wat dieper in. De belangrijkste reden om een mantelzorgwoning te kopen is dat hij of zij zorg kan krijgen in een omgeving die vertrouwd is. Huizen worden nauwkeurig gemaakt zodat ze prima bewoond kunnen worden door een mantelzorgverlener of mantelzorgontvanger. Een prefab mantelzorgwoning is praktisch en heeft een korte levertijd. Reiskosten en reistijd zullen wegvallen voor de persoon die mantelzorg verleent. U kunt zelf bepalen waar het huis moet worden geplaatst. Dit kan bij de eigen woning, maar ook bij de woning van de zorgverlener zijn. Prefab mantelzorghuizen kunnen makkelijk aangepast worden. Zo kan de woning volledig aansluiten bij de voorkeuren en zorgbehoeften van u en/of de bewoner. De aansluiting van de badkamer en keuken wordt voor u geregeld. Hier zult u zich dus geen zorgen over hoeven te maken. U richt zich volledig op de zorg van degene die u lief is. Stopt de mantelzorg en is de mantelzorgwoning niet meer nodig? Dan kan deze probleemloos worden doorverkocht.

Waardevaste investering

De aanschaf van een mantelzorgwoning kan gezien worden als een waardevaste investering. Dit in tegenstelling tot vergrijzing in een verplegingstehuis, seniorenwoning of bejaardentehuis. De kosten bedragen eenmalig een hoog bedrag. Daarna komt de woning wel in uw bezit. Deze huizen kunnen minstens twintig jaar mee. In sommige situaties wel dertig tot veertig jaar. Wonen in een seniorenwoning houdt in dat er maandelijks een bedrag betaald moet worden. De hoogte hangt af van het eigen vermogen. Als dit bedrag bij u hoog is dan kan het voorkomen dat er maandelijks € 2.000,- betaald moet worden. Dit wordt bepaald door overheidsinstelling CAK. Een mantelzorg leefruimte betekent een investering voor de lange termijn. Een zorgwoning heeft na jaren nog steeds een hoge restwaarde.

Tegengaan eenzaamheid en sociaal isolement

Onderzoeken hebben aangetoond dat wonen in een huis als zorgwoning, eenzaamheid en sociale isolatie tegengaan. Een sociaal isolement ontstaat als er geen ondersteuning is vanuit vrienden, familie en bekenden. Steun die voor ieder mens erg belangrijk is. Vaak gaat het om praktische, emotionele of gezelschapssteun. Personen die een mantelzorgwoning bezitten ervaren geen eenzaamheid omdat er geregeld iemand over de vloer komt. Het kan gezien worden als een sociale controle. Dit geeft mensen een prettig en veilig gevoel. Veel mensen weten niet dat bij mantelzorgers ook een eenzaam gevoel kan ontstaan. Dit kan te maken hebben doordat ze gebonden zijn aan hun huis, of door veranderende relaties door de verleende zorg.

Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen en ontzorgen? Neem dan contact met ons op!