Mantelzorgwoning regels in 2023

Er gelden verschillende regels voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. Van de grootte tot aan de plaats waar de mantelzorgwoning komt.

Wist u dat er regels gelden als u een mantelzorgwoning gaat plaatsen of (laat) bouwen. Tegenwoordig is er geen omgevingsvergunning vereist als u een zorgwoning op eigen terrein gaat bouwen. Mantelzorgwoningregels zijn eenvoudig te definiëren. Deze bouwregels zijn te vergelijken met voorwaarden die gelden voor het bouwen van een tuinhuis of garage. Bij de bouw van deze objecten is eveneens geen vergunning nodig. Soms zijn er wel uitzonderingen van kracht. Vanwege deze reden is het altijd raadzaam navraag te doen bij de gemeente. Het enige wat u hoeft te vragen is of er regels zijn met betrekking tot de bouw van een woning voor mantelzorg. Als de mantelzorg ophoudt dan mag de locatie niet meer gebruikt worden als woning. Het object mag blijven staan maar keuken en badkamer moeten bijvoorbeeld verwijderd worden.

Regelgeving

De begane grond van een zorgwoning mag alleen worden gebruikt als ruimte om te leven. Het kan voorkomen dat een gemeente twijfels heeft over een mantelzorgrelatie. In dit soort situaties kan er een verzoek worden gedaan om een verklaring van een dokter, verpleegkundige of ander deskundig persoon of instantie op te vragen. Kiest u voor een mantelzorgverblijf welke verplaatst kan worden? Bent u woonachtig buiten de bebouwde kom van stad of dorp? Dan gelden er geen extra randvoorwaarden ten opzichte van de bebouwingsruimte. Als een zorgwoning op 4 meter van de hoofdwoning staat mag deze niet hoger zijn dan 5 meter.

Mantelzorgwoningen

Een mantelzorgwoning is een bijbehorend bouwwerk op het terrein van een woning van een persoon die niet zonder zorg kan. Mantelzorgwoningen zijn in het leven geroepen voor vrienden of familie die zorg verlenen. De persoon die mantelzorg nodig heeft kan ook in een speciale woning wonen. In zo'n situatie woont de zorgverstrekker in de bijbehorende woning. Er zijn verscheidene soorten mantelzorgwoningen. Zo bestaat er een zelfstandige woonruimte die in de tuin geplaatst kan worden. Er kan ook gekozen worden om een aanbouw aan een huis te laten bouwen. Andere opties zijn een garage of ander bouwobject ombouwen tot een mantelzorgwoning.

Hoe groot mag een mantelzorgwoning zijn?

Er zijn speciale regels voor de maat van een mantelzorgwoning. Zo mag een mantelzorgwoning zonder vergunning maximaal 5 meter hoog zijn. Ook mag de oppervlakte van de woning maximaal 100 vierkante meter zijn. Als de mantelzorgwoning groter dan dit wordt, zal er een vergunning bij de gemeente aangevraagd moeten worden.

Pre-mantelzorgwoning

Heeft u nog geen zorg nodig maar verwacht u dit in de toekomst wel nodig te hebben? Dan kan het handig zijn om een pre-mantelzorgwoning te plaatsen of te bouwen. Dit verzoek zal moeten worden ingediend bij uw gemeente. Zorg dat u een goed gemotiveerd en onderbouwd principeverzoek kunt indienen. Vervolgens zal er door een ambtenaar worden gekeken of de voorwaarden aansluiten bij de geldende regels voor mantelzorg. Om een aanvraag te kunnen doen moet iemand minstens 67 jaar zijn. Er zijn gemeenten die hier een uitzondering op maken. Degene voor wie een verzoek wordt gedaan, moet een verwantschap kunnen tonen met de bezitter van de grond. Laat zien dat jullie familie zijn of dat er sprake is van een ander soort relatie. De totstandkoming van een pre-mantelzorgwoning moet binnen de bestaande bebouwing passen. Dit geldt ook voor de bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan of de Wabo.

Wat doet een mantelzorger?

Mantelzorgers zijn goud waard. Ze verrichten enorm belangrijk werk. Zo doen ze bijvoorbeeld boodschappen en helpen met huishoudelijk werk. Officieel is iemand mantelzorger als hij of zij minimaal 8 uur per week zorg voor een naaste verleent. Zij die mantelzorg verlenen doen dit bijvoorbeeld aan mensen die langdurig ziek zijn of gehandicapt. Er zijn nog vele andere redenen waarom iemand hulp nodig heeft. Mantelzorgen kan gedaan worden voor een familielid, partner, vriend of een buurman.

Mantelzorgwoning vergunningsvrij

Een mantelzorgwoning is in principe vergunningsvrij. Toch moet er altijd bij gemeenten nagevraagd worden of er echt geen toestemming gevraagd moet worden. Soms wijken regels bij een gemeente namelijk af van wat er landelijk is vastgesteld. En er moet altijd voldaan worden aan het Bouwbesluit. Dit besluit kan gezien worden als een reglement met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu.

Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen en ontzorgen? Neem dan contact met ons op!