Mobiele woning in de tuin

Een mobiele mantelzorgwoning is een goede oplossing voor de korte termijn. Deze kan namelijk altijd weer verplaatst worden.

Wanneer je ouders op leeftijd zijn, kan er een tijd komen dat ze hulp nodig hebben. In zo’n geval zou je kunnen kiezen voor een verzorgingshuis. Het traditionele verzorgingshuis bestaat niet meer. Het is tegenwoordig een verzorgingshuis met een nieuwe stijl. Er zijn veel verzorgingshuizen die de kamers ombouwen tot zelfstandige studio’s en appartementen. Bij deze woonvorm kunt u als oudere verzorgd wonen in de voormalige verzorgingshuizen. Dat is ook mogelijk op plekken daarbuiten. Hierbij kan dat gaan om nieuwbouw, maar ook om verbouwde bestaande gebouwen. U woont hierbij in een beschermde omgeving waarvoor u gewoon huur betaalt. Het zorgpersoneel is hierbij aanwezig of op afroep bereikbaar. Toch zal er alles aan gedaan worden om de oudere zo lang mogelijk thuis, in de vertrouwde omgeving, te laten wonen. Dat is ook de opzet van de huidige regering. Ze willen dat ouderen de laatste jaren van hun leven gelukkig oud kunnen worden. Ze moeten daarbij wel de mogelijkheid hebben op een goede kwaliteit van het leven. Om ouderen op leeftijd in hun eigen omgeving te laten blijven wonen, heeft de overheid daar extra geld voor uitgetrokken. Het plan van aanpak is erop gericht dat ouderen, als ze thuis blijven wonen, gebruik kunnen maken van een goede ondersteuning. Daarvoor is er extra hulp voor de mantelzorgers en vrijwilligers. Ook zijn er meer woningen voor ouderen beschikbaar. De zorg die de ouderen nodig hebben, moet thuis afgestemd zijn op de individuele behoeften. Als er aanpassingen in de woningen moeten worden aangebracht, dan wordt aan de wensen voldaan. Er zijn veel kinderen die graag voor hun ouders op leeftijd willen zorgen. Het is fijn als de ouders dicht in de buurt wonen. Als u, als kind, een grote tuin hebt, dan zou er een mobiele mantelzorgwoning in de tuin geplaatst kunnen worden. We vertellen je in dit artikel graag meer over de mogelijkheden.

De zorg op je nemen

Als mantelzorger is het fijn en praktisch als degene die je verzorgt dichtbij je woont. Je zou een zorgwoning in de tuin kunnen plaatsen, als je tuin groot genoeg is. Door het plaatsen van een zorgwoning in de tuin woont je vader of moeder dichtbij, maar wel zelfstandig. Een mobiele zorgunit kun je vergunningsvrij, in de meeste gevallen, in je tuin plaatsen. De mobiele zorgwoning is voorzien van stromend water, elektriciteit en verwarming. Voor de mobiele zorgwoning kun je zelfs een eigen huisnummer aanvragen. Een zorgwoning in de tuin kost ongeveer € 50.000 tot € 150.000. De prijs wordt bepaald door de afwerking en luxe. Je kunt hem ook als een losse unit laten plaatsen. De regels waaraan je je moet houden, voor het plaatsen, zijn vergelijkbaar met die van een tuinhuis of garage.

Mantelzorgwoning in de tuin plaatsen

Voordat je een zelfstandige woongelegenheid in je tuin wil plaatsen, is het belangrijk dat je vooraf nagaat waar je je aan moet houden. Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet bepaalt dat de realisatie van een mantelzorgwoning niet meer onder de landelijke wetgeving valt. Omdat ook vanuit de overheid wordt gestreefd dat de ouderen op zichzelf blijven wonen, zijn de regels versoepeld. Veel gemeenten gaan tegenwoordig veel gemakkelijker om met het plaatsen van woning voor de verzorging. De oudere kan daardoor op zichzelf blijven wonen, maar kan goed in de gaten worden gehouden door de kinderen. Deze wordt een pre-mantelzorgwoning genoemd. Wanneer je buiten de bebouwde kom van de gemeente woont, dan mag je zo’n woning zonder vergunning bouwen met een maximale oppervlakte van 100 m2. Wanneer je zo’n woning in je tuin binnen de bebouwde kom wil plaatsen, dan gelden daarvoor dezelfde regels als voor een aanbouw. Door de regels te versoepelen, kunnen veel ouderen veel langer, maar wel onder toezicht, op zichzelf blijven wonen.

Meer informatie over een mobiele woning in je tuin?

Wilt u meer informatie over een mobiele woning in uw tuin of heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen en ontzorgen? Neem dan contact met ons op!